GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

Zakończenie budowy stacji gazowej Leśniewice II

Zakończenie budowy stacji gazowej Leśniewice II

Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. zakończył budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia Q=120 000 m³/h Leśniewice II  pracującej w zimnej redukcji. Zastosowano urządzenia redukcyjne oraz zabezpieczające firmy Totalgaz Industrie.

 

Inwestor: OGP Rembelszczyzna