Logo
Wydrukuj tę stronę

Zapraszamy na nasze stoisko na wirtualnych targach wodorowych 06.-07.04.2022

Zapraszamy na nasze stoisko na wirtualnych targach wodorowych

06.-07.04.2022

https://hydrogen.metajar.com/gzog

Górnośląski Zakład
Obsługi Gazownictwa
Sp. z o.o
z siedzibą w Zabrzu
KRS 0000112374
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X WydziałGospodarczy
Kapitał Zakładowy 720,000 PLN
NIP: 648-23-64-174
Regon: 276917196
BDO: 000003474
Konto: ING Bank Śląski
Nr 67 1050 1588 1000 0022 3236 5045