GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach

Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach

 

Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do:

- wytwarzania

- modernizacji

- naprawy

rurociągów technologicznych do gazów.

Decyzje uprawniające do naprawy:

- stałych zbiorników ciśnieniowych

- rurociągów technologicznych

- rurociągów przesyłowych