Logo
Wydrukuj tę stronę

Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy

Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy

Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. należy do grona Odpowiedzialnych Przedsiębiorców. Firma aktywnie wspiera działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

Galeria

Górnośląski Zakład
Obsługi Gazownictwa
Sp. z o.o
z siedzibą w Zabrzu
KRS 0000112374
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X WydziałGospodarczy
Kapitał Zakładowy 720,000 PLN
NIP: 648-23-64-174
Regon: 276917196
BDO: 000003474
Konto: ING Bank Śląski
Nr 67 1050 1588 1000 0022 3236 5045