Logo
Wydrukuj tę stronę

Nawanialnia kontaktowa

Nawanialnia kontaktowa jest urządzeniem mającym na celu zapewnienie odpowiedniego nawonienia gazu. Zapach gazu powinien być wyczuwalny przy stężeniu wynoszącym 20% jego dolnej granicy wybuchowości.

 

W skład nawanialni wchodzą następujące urządzenia:

- zbiornik roboczy z płynowskazem i króćcami do uzupełniania zapasu THT
- filtr z węglem aktywowanym zapobiegający przedostaniu się oparów czynnika nawaniającego do atmosfery w trakcie uzupełniania zapasu
- wanna zabezpieczająca przed przedostaniem się nawaniacza do podłoża
w razie awaryjnego wycieku z instalacji.

- przepustnica regulująca dawkę nawaniacza w gazociągu wyjściowym.

 

Regulacja nawonienia gazu w nawanialni kontaktowej odbywa się poprzez wywołanie przepustnicą (ZP-1) określonej różnicy ciśnień pomiędzy przewodami nawaniającymi. Zdławienie przepustnicy powoduje wzrost stężenia nawonienia. Otwarcie przepustnicy powoduje zmniejszenie stężenia nawonienia.

 

Kontrola poziomu THT w zbiorniku jest wykonywana w przypadku gdy kurki KK4 oraz KK5 znajdują się w pozycji otwartej. Poziom nawaniacza nie powinien przekraczać wyznaczonego minimum na poziomowskazie.

 

 

 

Galeria

Górnośląski Zakład
Obsługi Gazownictwa
Sp. z o.o
z siedzibą w Zabrzu
KRS 0000112374
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X WydziałGospodarczy
Kapitał Zakładowy 720,000 PLN
NIP: 648-23-64-174
Regon: 276917196
BDO: 000003474
Konto: ING Bank Śląski
Nr 67 1050 1588 1000 0022 3236 5045