GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

KIEROWNIK BUDOWY

KIEROWNIK BUDOWY (KR/GW/14_2021)

Miejsce pracy: Zabrze

Charakter pracy:

Pełnienie funkcji kierownika budowy w ramach realizowanej inwestycji: planowanie, nadzorowanie i koordynowanie robót zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz wyznaczonymi standardami Inwestora i Spółki, nadzór nad terminowością oraz jakością wykonywanych robót budowlanych, dobór i współpraca z podwykonawcami, nadzór nad dokumentacją projektową, wykonawczą i powykonawczą, egzekwowania harmonogramu i budżetu, współpraca ze służbami Inwestora

 

Wymagania

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, doświadczenie w realizacji prac instalacyjnych i na sieciach, gotowość do częstych wyjazdów służbowych, prawo jazdy kategorii B