Logo
Wydrukuj tę stronę

KIEROWNIK BUDOWY

KIEROWNIK BUDOWY (KR/GW/14_2021)

Miejsce pracy: Zabrze

Charakter pracy:

Pełnienie funkcji kierownika budowy w ramach realizowanej inwestycji: planowanie, nadzorowanie i koordynowanie robót zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz wyznaczonymi standardami Inwestora i Spółki, nadzór nad terminowością oraz jakością wykonywanych robót budowlanych, dobór i współpraca z podwykonawcami, nadzór nad dokumentacją projektową, wykonawczą i powykonawczą, egzekwowania harmonogramu i budżetu, współpraca ze służbami Inwestora

 

Wymagania

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, doświadczenie w realizacji prac instalacyjnych i na sieciach, gotowość do częstych wyjazdów służbowych, prawo jazdy kategorii B

Górnośląski Zakład
Obsługi Gazownictwa
Sp. z o.o
z siedzibą w Zabrzu
KRS 0000112374
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X WydziałGospodarczy
Kapitał Zakładowy 720,000 PLN
NIP: 648-23-64-174
Regon: 276917196
BDO: 000003474
Konto: ING Bank Śląski
Nr 67 1050 1588 1000 0022 3236 5045