GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

Pracownia projektowa

Pracownia projektowo - konstrukcyjna

Składająca się z grupy doświadczonych projektantów Pracownia Projektowo - Konstrukcyjna naszej firmy specjalizuje się w kompleksowym opracowywaniu projektów budowlanych oraz wykonawczych obejmujących swoim zakresem przyłącza i sieci gazowe, a także stacje redukcyjno - pomiarowe I oraz II stopnia, stacje tankowania gazu ziemnego CNG.

Projekty realizowane są w oparciu o wszelkie obowiązujące przepisy i normy, a także różnego rodzaju Standardy Techniczne mające zastosowanie w przemyśle gazowniczym na terenie całego kraju.

Prace projektowe wspomagane są przez nowoczesne oprogramowanie komputerowe umożliwiające sporządzanie projektów charakteryzujących się dużą złożonością oraz precyzją i dokładnością co znajduje odzwierciedlenie w kolejnym etapie jakim jest produkcja oraz budowa obiektów.