Logo
Wydrukuj tę stronę

2014 - Budowa stacji regazyfikacji LNG w Ełku - II Etap inwestycji

Po skomplikowanych i bardzo czasochłonnych robotach budowlanych związanych z przygotowaniem terenu (wykonano palowanie pod zbiorniki LNG oraz palowanie pod ring drogi rozładunkowej - 536 pali Keller) oraz wylaniem fundamentów i wanien przystapiliśmy do realizacji II etapu inwestycji.

W miesiącu marcu posadowione zostały na fundamentach dwa zbiorniki kriogeniczne o pojemności 154 m3, sześć parownic produkcyjnych o wydajności 3000 m3/h oraz sześć parownic odbudowy ciśnienia. Równocześnie finalizowana jest prefabrykacja warsztatowa urządzeń technologicznych w zabudowach kontenerowych tj.: układu wejścia/wyjścia, stacji srp, kotłowni i nawanialni. Urządzenia te pojawią się na budowie w pierwszej połowie replica watches kwietnia. Zakończenie i odbiór II etapu, który obejmuje również roboty montażowo-spawalnicze w obrębie urządzeń kriogenicznych planowane jest na 10.05.2014r. 

Galeria

Górnośląski Zakład
Obsługi Gazownictwa
Sp. z o.o
z siedzibą w Zabrzu
KRS 0000112374
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X WydziałGospodarczy
Kapitał Zakładowy 720,000 PLN
NIP: 648-23-64-174
Regon: 276917196
BDO: 000003474
Konto: ING Bank Śląski
Nr 67 1050 1588 1000 0022 3236 5045