GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2014 - Renowacja gazociągu

Compact Pipe - Rewitalizacja gazociągu stalowego DN 500 relacji Zdzieszowice – Tworzeń na odcinku Płużniczka – Strefa Ekonomiczna (m. Olszowa) o łącznej długości ok. 13,1 km.