Logo
Wydrukuj tę stronę

2018 - Budowa stacji Biskupiec.

W listopadzie 2018 roku nasza firma zakończyła budowę stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=12 500m3/h oraz budowę stacji pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości Q=10 000m3/h w miejscowości Biskupiec.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictawa Sp. z o.o.

Górnośląski Zakład
Obsługi Gazownictwa
Sp. z o.o
z siedzibą w Zabrzu
KRS 0000112374
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X WydziałGospodarczy
Kapitał Zakładowy 720,000 PLN
NIP: 648-23-64-174
Regon: 276917196
Konto: Deutsche Bank PBC S.A.
Nr. 66 1910 1048 2501 0159 2708 0001