GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2018 - Modernizacja układu sprężonego powietrza w Arcelor Mittal Poland S.A. o/Dąbrowa Górnicza

W latach 2016-2018 GZOG Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję pod nazwą: Modernizacja układu sprężonego powietrza w Arcelor Mittal Poland S.A. o/Dąbrowa Górnicza.

W ramach inwestycji zamontowano i uruchomiono:

5 szt. sprężarek powietrza SM 6000 o wydajności Q= 17 000 Nm3/h każda

7 szt. osuszaczy adsorpcyjnych o wydajności Q= 15 000 Nm3/h każdy

Inwestycję prowadzono bez przerw w pracy modernizowanej instalacji.