GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2018 - Zakończenie budowy sieci gazowej PE w Rudzie Śląskiej

W listopadzie 2018 r. zakończona została realizacja zadania dotyczącego budowy sieci gazowej PE wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Wireckiej. Prace budowlane obejmowały wykonanie gazociągu PE Dz160 o długości około 400 mb, PE Dz110 o długości około 240mb oraz 6 sztuk nowych przyłączy gazu Dz63 do budynków mieszkalnych. W zakres zadania wchodziło również przełączenie istniejących odbiorców gazu do nowej sieci gazowej.

 

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu