Logo
Wydrukuj tę stronę

2019 - Zakończenie budowy sieci gazowej w Zawadzie i Luboszycach

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. zakończona została budowa sieci gazowej śr/c wraz z odgałęzieniami w miejscowościach Zawada i Luboszyce (woj. Opolskie). 

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kompleksowe wykonanie prac budowlano – montażowych, tj.  około 3500 mb sieci gazowej PE Dz 160  wraz z odgałęzieniami Dz 90 i Dz 63 oraz jedno- lub dwustronnymi układami zaporowo – upustowymi.

Prace budowlane wykonywane były metodą wykopu otwartego oraz w miejscach przejść przez jezdnie i pod wjazdami na posesje przy zastosowaniu przecisków i przewiertów sterowanych.

 

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu 

 

Galeria

Górnośląski Zakład
Obsługi Gazownictwa
Sp. z o.o
z siedzibą w Zabrzu
KRS 0000112374
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X WydziałGospodarczy
Kapitał Zakładowy 720,000 PLN
NIP: 648-23-64-174
Regon: 276917196
BDO: 000003474
Konto: ING Bank Śląski
Nr 67 1050 1588 1000 0022 3236 5045