GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2019 - Zakończenie budowy stacji LNG w Ujazdówku

W sierpniu 2019 r. GZOG zakończona została inwestycja polegająca na budowie satelitarnej stacji LNG w miejscowości Ujazdówek koło Ciechanowa.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kompleksowe wykonanie prac budowlano – montażowych.

Instalacja składa się z dwóch pionowych zbiorników skroplonego gazu LNG o pojemności 60m3 każdy, sześciu parownic produktowych pracujących naprzemiennie w dwóch grupach o wydajności regazyfikacji 1250 Nm3/h, oraz z trzech parownic odbudowy ciśnienia w zbiornikach LNG.

W ramach inwestycji wybudowano także stację redukcyjno-pomiarową podwyższonego średniego ciśnienia o wydajności 1250 Nm3/h wraz z przyłączem gazowym do czynnego gazociągu oraz stację gazową pomiarową podwyższonego średniego ciśnienia o wydajności 4000 Nm3/h, która zasila zakłady mięsne CEDROB S.A. Tak duża inwestycja zapewni nieprzerwalne dostawy gazu ziemnego dla klienta nawet w przypadku awarii sieci gazowej.

Inwestor:  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Ciechanowie