GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2019 - Zakończenie budowy gazociągu z SRP w miejscowości Mrągowo.

W maju 2019 zakończyliśmy budowę gazociągu z SRP wysokiego ciśnienia i SRP średniego ciśnienia w miejscowości Mrągowo.

Gazociąg z PE o średnicy DN-250mm i długości L=161,2 mb.

Stacja gazowa redukcyjno pomiarowa wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=6300 nm3/h

Stacja gazowa redukcyjno pomiarowa średniego ciśnienia o przepustowości Q=5000 nm3/h

 

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.