GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2019 - Zakończenie budowy nawanialni na SRP Tomaszów Bolesławski

W sierpniu 2019 zakończyliśmy budowę nawanialni kontenerowej na terenie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w miejscowości Tomaszów Bolesławski.

 

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.