GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2020 - Zakończenie odbudowy magistrali wodociągowej w Koninie

31.01.2020 zakończono inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj pn.” Odbudowa metodą bezwykopową magistrali wodociągowej Ø500 i Ø300 na odcinku od SUW do ul. 11-go Listopada oraz magistrali wodociągowej Ø500 w ul. Szymanowskiego os. Zatorze w Koninie” długość około 2500mb, z czego 1600mb wykonano w technologii ciasnopasowanej Swagelining, 500mb wykonano w technologii ciasnopasowanej Egeliner, 200mb wykonano w technologii ciasnopasowanej Compact Pipe, 200mb wykonano wykopem otwartym. 

 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.