Logo
Wydrukuj tę stronę

2020 - Zakończenie budowy stacji redukcyjno-pomiarowej w Katowicach

W sierpniu 2020 r. zakończyliśmy realizację budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I° i II° w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów. Stacja o przepustowości Q=3000 m3/h wyposażona jest w układ filtracji i podgrzewu gazu, układ redukcji I°, układ pomiaru, nawanialnie wtryskowo-kontaktową Vaporini, układ redukcji II° oraz 3 zespoły zaporowo-upustowe. Inwestorem przedsięwzięcia była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

 

Galeria

Górnośląski Zakład
Obsługi Gazownictwa
Sp. z o.o
z siedzibą w Zabrzu
KRS 0000112374
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X WydziałGospodarczy
Kapitał Zakładowy 720,000 PLN
NIP: 648-23-64-174
Regon: 276917196
BDO: 000003474
Konto: ING Bank Śląski
Nr 67 1050 1588 1000 0022 3236 5045