GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2019 - Zakończenie przebudowy stacji redukcyjno-pomiarowej w Rykach przy ulicy Swatowskiej

W grudniu 2019 roku zakończono przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, pierwszego stopnia, zlokalizowanej w miejscowości Ryki przy ul. Swatowskiej. Stacja została wyposażona w dwa zespoły zaporowo-upustowe, zespół podgrzewaczy, zespół filtrów, zespół reduktorów, układ pomiarowy z gazomierzem rotorowym, kotłownię technologiczną na potrzeby stacji, nawanialnię kontaktowo-wtryskową i aparaturę kontrolno-pomiarową. Zasilanie odbiorców podczas trwania przebudowy zostało zapewnione przy pomocy stacji tymczasowej

Obiekt: SRP I° w/c Ryki Swatowska, Qn=3150 m3/h

Inwestor: OGP Gaz-System S.A., o. Rembelszczyzna, TJE Wronów

Odbiór końcowy: 20.12.2019 r.