GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

         

2020 - Zakończenie przebudowy węzła gazowego w Sędziszowie Małopolskim

W grudniu zakończyliśmy przebudowę węzła gazowego w miejscowości Sędziszów Małopolski.

 

Nazwa zadania:  Przebudowa węzła gazowego Sędziszów Małopolski

Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział w Tarnowie

Odbiór końcowy: 30.12.2020 r.

 

Zakres prac obejmował wykonanie:

Podziemny zespół zaporowo – upustowy na gazociągu w/c DN 400 PN 63 relacji Jarosław –Tarnów Zachodni – 1 szt.

Podziemny zespół zaporowo – upustowy na gazociągu w/c DN 700 PN 63 relacji Jarosław –Tarnów Zachodni – 1 szt.

Podziemny zespół zaporowy na gazociągu w/c DN 700 PN 63 relacji Głuchów – PogórskaWola – 2 szt.

Zespół filtrów przeciwpyłowych gazu DN 250 PN 63 i DN 200 PN 63 – 3 szt.

Nadziemny zespół zaporowo – upustowy na układzie filtracji DN 250 PN 63 wlotowy

z kierunku Jarosławia – 1 szt.

Nadziemny zespół zaporowy na układzie filtracji DN 200 PN 63, spięcie kierunku Jarosławia i Tarnowa Zachodniego – 2 szt.

Nadziemny zespół zaporowo – upustowy na gazociągach DN 200 stanowiących układ połączeń przed ciągami pomiarowymi – 2 szt.

Układy pomiarowe (bilansowe) zlokalizowane w strefie w/c z gazomierzami turbinowymi (kierunek Warzyce i kierunek Zarzekowice) – 2 szt.

Naziemny zespół zaporowo – upustowy z regulacją strumienia gazu na gazociągu DN 200 w kierunku Tarnów Zachodni – 1 szt.

Naziemny zespół zaporowo – upustowy z regulacją strumienia gazu na gazociągu DN 300/250 w kierunku Tarnów Zachodni – 1 szt.

Naziemny zespół zaporowo – upustowy z regulacją strumienia gazu na gazociągu DN 200/150 w kierunku Zarzekowice – 1 szt.

Naziemny zespół zaporowo – upustowy z regulacją strumienia gazu na gazociągu DN 200/150 w kierunku Warzyce – 1 szt.

Naziemny zespół zaporowy na gazociągach DN 250 stanowiących układ połączeń na wylocie stacji rozdzielczo pomiarowej – 3 szt.

Instalację odgromową;

Instalację uziemiającą;

Przebudowę rozdzielnicy głównej zasilającą wszystkie urządzenia węzła:

- szafa AKPiA,

- zasilanie napędów kurków kulowych i pozostałych,

Zasilacze buforowane z akumulatorami;

Zasilacz UPS;

Sterownik S7 PN/DP, jako sterownik nadrzędny nad poprawną pracą węzła;

Gazomierze turbinowe;

Przeliczniki objętości;

Układy regulacyjne z napędem elektrycznymi.