GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2020 - Zakończenie budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I° i II° o przepustowości Q = 1 500 m3n/h wraz z rozbiórką stacji istniejącej w Zabrzu przy ul. Gdańskiej

We wrześniu 2020 roku zakończyliśmy budowę stacji gazowej ps/c w miejscowości Zabrze. Stacja redukcyjno-pomiarowa o przepustowości Q = 1 500 m3n/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 1,6 MPa zastąpiła wysłużoną już stację gazową.

 

Stacja gazowa wyposażona jest w 5 zespołów zaporowo-upustowych, układ filtrów, 2 układy redukcyjne, 2 układy pomiarowe oraz nawanialnię wtryskowo-kontaktową.

 

Inwestor:

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.