GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

         

Zakończone inwestycje

W grudniu zakończyliśmy przebudowę węzła gazowego w miejscowości Sędziszów Małopolski. Nazwa zadania: Przebudowa węzła gazowego Sędziszów Małopolski Inwestor: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział w Tarnowie Odbiór końcowy: 30.12.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie: Podziemny zespół zaporowo – upustowy na gazociągu w/c DN 400 PN 63 relacji Jarosław –Tarnów Zachodni – 1 szt. Podziemny zespół zaporowo – upustowy na gazociągu w/c DN…
W listopadzie 2020 roku zakończyliśmy budowę stacji gazowej w/c w miejscowości Chorzów. Stacja redukcyjno-pomiarowa o przepustowości Q = 6 000 m3n/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 2,5 MPa powstała w nowym miejscu, aby wspomóc sieć gazociągów w pobliskim obszarze. Stacja gazowa wyposażona jest w 2 zespoły zaporowo-upustowe, podwójny układ filtrów, układ podgrzewaczy, układ redukcyjny, układy pomiarowy, kotłownię oraz nawanialnię…
06.11.2020 roku zakończono rozbudowę stacji CNG w Kobylnicy koło Słupska o urządzenia o wydajności 600 m3/h. W skład dostarczonych urządzeń weszły: sprężarka o wydajności 600m3/h, dystrybutor dwuwężowy szybkiego tankowania, magazyn gazu o pojemności wodnej 1200 dm3. Stacja zlokalizowana jest w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36. Prace zostały wykonane na zlecenie PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
We wrześniu 2020 roku zakończyliśmy budowę stacji gazowej ps/c w miejscowości Zabrze. Stacja redukcyjno-pomiarowa o przepustowości Q = 1 500 m3n/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 1,6 MPa zastąpiła wysłużoną już stację gazową. Stacja gazowa wyposażona jest w 5 zespołów zaporowo-upustowych, układ filtrów, 2 układy redukcyjne, 2 układy pomiarowe oraz nawanialnię wtryskowo-kontaktową. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.…
W sierpniu 2020 r. zakończyliśmy realizację budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I° i II° w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów. Stacja o przepustowości Q=3000 m3/h wyposażona jest w układ filtracji i podgrzewu gazu, układ redukcji I°, układ pomiaru, nawanialnie wtryskowo-kontaktową Vaporini, układ redukcji II° oraz 3 zespoły zaporowo-upustowe. Inwestorem przedsięwzięcia była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w…
Zostało zakończone zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj o nazwie „Odbudowa metodą bezwykopową rurociągów wody surowej Stacji Uzdatniania Wody Konin – etap I oraz rurociągów międzyobiektowych wody uzdatnionej na terenie SUW Konin.” Renowacje rurociągów o średnicach DN 400, DN500, DN600 o długości 1195mb wykonano metodami ciasnopasowanymi, reliningiem, wykopem otwartym wraz z renowacją, likwidacją komór i wymianą armatury.
W lipcu 2020 roku zakończono przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, pierwszego stopnia, o przepustowości Qn=3150 m3/h. Przebudowa została zrealizowana dla OGP Gaz-System o. Rembelszczyzna, na terenie TJE Hołowczyce. Stacja zlokalizowana jest w Łosicach przy ul. Siedleckiej, a wyposażona została w dwa zespoły zaporowo-upustowe, zespół filtropodgrzewaczy, zespół reduktorów, układ pomiarowy U2, kotłownię technologiczną na potrzeby stacji, i aparaturę kontrolno-pomiarową. Zasilanie…
W maju 2020 roku zakończono budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, pierwszego stopnia, zlokalizowanej w miejscowości Zakęcie. Stacja została wyposażona w dwa zespoły zaporowo-upustowe, układ filtroseparatorów, zespół podgrzewaczy, układy redukcyjne, układy pomiarowe z gazomierzami turbinowymi, kotłownię technologiczną na potrzeby stacji oraz w aparaturę kontrolno-pomiarową. Zasilanie odbiorców podczas trwania przebudowy zostało zapewnione przy pomocy stacji tymczasowej. Obiekt: SRP I° w/c Zakęcie,…
W październiku zakończyliśmy budowę sieci gazowej w miejscowości Smolnica przy ulicy Łegowskiej oraz Wiejskiej, w Łubkach przy ulicy Stokrotek. Łączna długość wybudowanego gazociągu przekracza 700 metrów. Prace wykonane zostały na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.
W czerwcu 2020 roku zakończono przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, pierwszego stopnia, o przepustowości Qn=1600 m3/h. Przebudowa została zrealizowana dla OGP Gaz-System o. Rembelszczyzna, na terenie TJE Wronów. Stacja zlokalizowana jest w Dęblinie przy ul. Skotnickiego, a wyposażona została w dwa zespoły zaporowo-upustowe, zespół filtropodgrzewaczy, zespół reduktorów, układ pomiarowy z gazomierzem rotorowym, kotłownię technologiczną na potrzeby stacji, i aparaturę…