GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

Zakończone inwestycje

Zostało zakończone zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj o nazwie „Odbudowa metodą bezwykopową rurociągów wody surowej Stacji Uzdatniania Wody Konin – etap I oraz rurociągów międzyobiektowych wody uzdatnionej na terenie SUW Konin.” Renowacje rurociągów o średnicach DN 400, DN500, DN600 o długości 1195mb wykonano metodami ciasnopasowanymi, reliningiem, wykopem otwartym wraz z renowacją, likwidacją komór i wymianą armatury.
W lipcu 2020 roku zakończono przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, pierwszego stopnia, o przepustowości Qn=3150 m3/h. Przebudowa została zrealizowana dla OGP Gaz-System o. Rembelszczyzna, na terenie TJE Hołowczyce. Stacja zlokalizowana jest w Łosicach przy ul. Siedleckiej, a wyposażona została w dwa zespoły zaporowo-upustowe, zespół filtropodgrzewaczy, zespół reduktorów, układ pomiarowy U2, kotłownię technologiczną na potrzeby stacji, i aparaturę kontrolno-pomiarową. Zasilanie…
W maju 2020 roku zakończono budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, pierwszego stopnia, zlokalizowanej w miejscowości Zakęcie. Stacja została wyposażona w dwa zespoły zaporowo-upustowe, układ filtroseparatorów, zespół podgrzewaczy, układy redukcyjne, układy pomiarowe z gazomierzami turbinowymi, kotłownię technologiczną na potrzeby stacji oraz w aparaturę kontrolno-pomiarową. Zasilanie odbiorców podczas trwania przebudowy zostało zapewnione przy pomocy stacji tymczasowej. Obiekt: SRP I° w/c Zakęcie,…
W październiku zakończyliśmy budowę sieci gazowej w miejscowości Smolnica przy ulicy Łegowskiej oraz Wiejskiej, w Łubkach przy ulicy Stokrotek. Łączna długość wybudowanego gazociągu przekracza 700 metrów. Prace wykonane zostały na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.
W czerwcu 2020 roku zakończono przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, pierwszego stopnia, o przepustowości Qn=1600 m3/h. Przebudowa została zrealizowana dla OGP Gaz-System o. Rembelszczyzna, na terenie TJE Wronów. Stacja zlokalizowana jest w Dęblinie przy ul. Skotnickiego, a wyposażona została w dwa zespoły zaporowo-upustowe, zespół filtropodgrzewaczy, zespół reduktorów, układ pomiarowy z gazomierzem rotorowym, kotłownię technologiczną na potrzeby stacji, i aparaturę…
Na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Zakład Gazowniczy Opole została usunięta awaria na gazociągu DN500 relacji Zdzieszowice Huta Katowice w miejscowości Warmątowice. Po usunięciu awarii została wykonana próba ciśnieniowa z wynikiem pozytywnym na odcinku ZZU Płużniczka Wielka - SRP Olszowa o długości 13 km.
W listopadzie 2020 roku zakończyliśmy budowę stacji gazowej w/c w miejscowości Bytom. Stacja redukcyjno-pomiarowa o przepustowości Q = 1 600 m3n/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 2,5 MPa zastąpiła wysłużoną już stację gazową działającą w układzie pierścieniowym. Stacja gazowa wyposażona jest w 3 zespoły zaporowo-upustowe, układ filtropodgrzewaczy, 2 układy redukcyjne, układ pomiarowy, kotłownię oraz nawanialnię wtryskowo-kontaktową. Inwestor: Polska Spółka…
W marcu 2020 roku zakończono przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, pierwszego stopnia, o przepustowości Qn=1600 m3/h. Przebudowa była zlokalizowana w miejscowości Ryki przy ul. Słowackiego. Stacja została wyposażona w dwa zespoły zaporowo-upustowe, zespół filtropodgrzewaczy, zespół reduktorów, układ pomiarowy z gazomierzem rotorowym, kotłownię technologiczną na potrzeby stacji, i aparaturę kontrolno-pomiarową. Zasilanie odbiorców podczas trwania przebudowy zostało zapewnione za pośrednictwem stacji…
W styczniu 2020 roku zakończono budowę stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia, zlokalizowanej w miejscowości Legnica. Stacja została wyposażona w dwa zespoły zaporowo-upustowe, układ filtroseparatorów, dwa układy pomiarowe z gazomierzami turbinowymi oraz w aparaturę kontrolno-pomiarową. Obiekt: SP w/c Legnica, Qn=9000 m3/h Inwestor: OGP Gaz-System S.A., o. Wrocław Odbiór końcowy: 09.01.2020 r.
31.01.2020 zakończono inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj pn.” Odbudowa metodą bezwykopową magistrali wodociągowej Ø500 i Ø300 na odcinku od SUW do ul. 11-go Listopada oraz magistrali wodociągowej Ø500 w ul. Szymanowskiego os. Zatorze w Koninie” długość około 2500mb, z czego 1600mb wykonano w technologii ciasnopasowanej Swagelining, 500mb wykonano w technologii ciasnopasowanej Egeliner, 200mb wykonano w technologii ciasnopasowanej Compact Pipe,…