GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

         

Zakończone inwestycje

W marcu 2020 roku zakończono przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, pierwszego stopnia, o przepustowości Qn=1600 m3/h. Przebudowa była zlokalizowana w miejscowości Ryki przy ul. Słowackiego. Stacja została wyposażona w dwa zespoły zaporowo-upustowe, zespół filtropodgrzewaczy, zespół reduktorów, układ pomiarowy z gazomierzem rotorowym, kotłownię technologiczną na potrzeby stacji, i aparaturę kontrolno-pomiarową. Zasilanie odbiorców podczas trwania przebudowy zostało zapewnione za pośrednictwem stacji…
W styczniu 2020 roku zakończono budowę stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia, zlokalizowanej w miejscowości Legnica. Stacja została wyposażona w dwa zespoły zaporowo-upustowe, układ filtroseparatorów, dwa układy pomiarowe z gazomierzami turbinowymi oraz w aparaturę kontrolno-pomiarową. Obiekt: SP w/c Legnica, Qn=9000 m3/h Inwestor: OGP Gaz-System S.A., o. Wrocław Odbiór końcowy: 09.01.2020 r.
31.01.2020 zakończono inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj pn.” Odbudowa metodą bezwykopową magistrali wodociągowej Ø500 i Ø300 na odcinku od SUW do ul. 11-go Listopada oraz magistrali wodociągowej Ø500 w ul. Szymanowskiego os. Zatorze w Koninie” długość około 2500mb, z czego 1600mb wykonano w technologii ciasnopasowanej Swagelining, 500mb wykonano w technologii ciasnopasowanej Egeliner, 200mb wykonano w technologii ciasnopasowanej Compact Pipe,…
W grudniu 2019 roku zakończyliśmy budowę stacji gazowej w/c w miejscowości Gorzów Wielkopolski. Stacja redukcyjno-pomiarowa o przepustowości Qmax = 10000 m3n/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 6,3 MPa została wybudowana w przeciągu 3 miesięcy. Stacja gazowa wyposażona jest w 2 zespoły zaporowo-upustowe, ciąg obejściowy, układ filtroseparatorów, układ podgrzewaczy, układ redukcyjny, układ pomiarowy U-2, kotłownię oraz nawanialnię wtryskowo-kontaktową. Stacja posiada…
W grudniu 2019 roku zakończono przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, pierwszego stopnia, zlokalizowanej w miejscowości Ryki przy ul. Swatowskiej. Stacja została wyposażona w dwa zespoły zaporowo-upustowe, zespół podgrzewaczy, zespół filtrów, zespół reduktorów, układ pomiarowy z gazomierzem rotorowym, kotłownię technologiczną na potrzeby stacji, nawanialnię kontaktowo-wtryskową i aparaturę kontrolno-pomiarową. Zasilanie odbiorców podczas trwania przebudowy zostało zapewnione przy pomocy stacji tymczasowej Obiekt:…
W listopadzie 2019 zakończyliśmy budowę nawanialni w miejscowościach Grodziszcze i Rzeczyca. Nawanialnia Grodziszcze przepustowość Q=500 nm3/h Nawanialnia Rzeczyca przepustowość Q=1000 nm3/h Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. o. o.
We wrześniu 2019 roku zakończyliśmy przebudowę nawanialni w miejscowości Ryki. Inwestor: GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna
W sierpniu 2019 roku zakończyliśmy budowę stacji gazowej w/c w miejscowości Ciechocinek. Stacja regulacyjno-pomiarowa o przepustowości Qmax = 6300 m3n/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa została wybudowana w przeciągu 3 miesięcy. Stacja gazowa wyposażona jest w 2 zespoły zaporowo-upustowe, układ filtroseparatorów, układ pomiarowy U-2 oraz układ regulacji ciśnienia gazu. Stacja posiada również gazowy agregat prądotwórczy zapewniający zasilanie…
W sierpniu 2019 zakończyliśmy budowę nawanialni kontenerowej na terenie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w miejscowości Tomaszów Bolesławski. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
W czerwcu 2019 zakończyliśmy budowę stacji redukcyjno-pomiarowej Lwówek Śląski. Inwestor: GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna