GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

Zakończone inwestycje

Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. zakończył budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia Q = 16 000 m3/h Bielsko- Biała Szyndzielnia. Inwestor: Gaz-System oddział Świerklany
Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. zakończył budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia Q=120 000 m³/h Leśniewice II pracującej w zimnej redukcji. Zastosowano urządzenia redukcyjne oraz zabezpieczające firmy Totalgaz Industrie. Inwestor: OGP Rembelszczyzna
Zakończenie budowy nawanialni w Tomaszowie Lubelskim
Zakończenie budowy nawanialni Potasze
Trwają intensywne prace budowlano-montażowe na terenie zajezdni autobusowej MZA przy ul. Ostrobramskiej 38 w Warszawie. Po rozładunku i docelowym montażu na fundamentach zbiorników kriogenicznych, parownic oraz pozostałych urządzeń dostarczonych przez Chart Ferox, w chwili obecnej wykonywane są prace spawalnicze w obrębie wanny przeciwrozlewczej. Do końca maja planowane jest zakończenie montażu instalacji wysokociśnieniowej do dwóch dystrybutorów CNG oraz wykonanie izolowanego próżniowo…
Trwają końcowe prace montażowe związane z uruchomieniem dwóch turbosprężarek Samsung Techwin w Elektrowni Dolna Odra. W dniu 15 kwietnia sprężarki SM4000 i SM5000 dotarły na miejsce instalacji i w chwili obecnej przygotowywane są podłączenia czerpni, instalacji sprężonego powietrza, zasilania elektrycznego 6 V, układu wody chłodzącej oraz testowane jest sterowanie nadrzędne całego układu. Rozruch technologiczny oraz odbiory inwestycji planowane są na…
Po skomplikowanych i bardzo czasochłonnych robotach budowlanych związanych z przygotowaniem terenu (wykonano palowanie pod zbiorniki LNG oraz palowanie pod ring drogi rozładunkowej - 536 pali Keller) oraz wylaniem fundamentów i wanien przystapiliśmy do realizacji II etapu inwestycji.
Compact Pipe - Rewitalizacja gazociągu stalowego DN 500 relacji Zdzieszowice – Tworzeń na odcinku Płużniczka – Strefa Ekonomiczna (m. Olszowa) o łącznej długości ok. 13,1 km.
Wykonanie renowacji gazociągu DN 400 metodą compact pipe w Miasteczku Śląskim.
W dniu 29.08.2014r. po zakończeniu procedury odbioru końcowego, inwestycja została formalnie przekazana do użytkowania. Budowa prowadzona na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Białymstoku zrealizowana została terminowo i zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.