GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

Zakończone inwestycje

W latach 2016-2018 GZOG Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję pod nazwą: Modernizacja układu sprężonego powietrza w Arcelor Mittal Poland S.A. o/Dąbrowa Górnicza. W ramach inwestycji zamontowano i uruchomiono: 5 szt. sprężarek powietrza SM 6000 o wydajności Q= 17 000 Nm3/h każda 7 szt. osuszaczy adsorpcyjnych o wydajności Q= 15 000 Nm3/h każdy Inwestycję prowadzono bez przerw w pracy modernizowanej instalacji.
W latach 2016-2018 GZOG Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję pod nazwą: Modernizacja układu sprężonego powietrza w Arcelor Mittal Poland S.A. o/Kraków. W ramach inwestycji zamontowano i uruchomiono: 1 szt. sprężarki powietrza SM 6100 o wydajności Q= 20 000 Nm3/h 1 szt. sprężarki azotu SM 5000 o wydajności Q= 12 500 Nm3/h 1 szt. osuszacz adsorpcyjny o wydajności Q= 1500 Nm3/h…
W listopadzie 2018 roku nasza firma zakończyła budowę stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=12 500m3/h oraz budowę stacji pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości Q=10 000m3/h w miejscowości Biskupiec. Inwestor: Polska Spółka Gazownictawa Sp. z o.o.
W listopadzie 2018 roku nasza firma zakończyła przebudowę stacji redukcyjno-pomiarowej I°/II° o przepustowości Q=1 000m3/h w miejscowości Miękinia. Inwestor: PSG Wrocław
W listopadzie 2018 roku nasza firma zakończyła budowę stacji redukcyjno-pomiarowejwysokiego ciśnienia o przepustowości Q=4 000m3/h w miejscowości Jaworze Jasienica. Inwestor: OGP Gaz-System SA.
Na zlecenie PSG Warszawa zrealizowaliśmy zadanie polegające na przystosowaniu istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej zasilanej z sieci podwyższonego średniego ciśnienia w miejscowości Brzeski Kołaki gm. Chorzele o przepustowości QD=2500Nm3/h do zasilania tymczasową stacją LNG. Instalacja LNG składa się dwóch zbiorników poziomych LNG o pojemności 37m3 każdy oraz parownic produktowych połączonych ze stacją redukcyjno-pomiarową o wydajności 500Nm3/h. Instalacja została zmontowana, sprawdzona i uruchomiona…
W listopadzie 2018 nasza firma zakończyła renowację magistrali wodociągowej DN500 metodą ciasnopasowaną Egeliner pod torami kolejowymi relacji Warszawa - Berlin w miejscowości Konin. Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
W czerwcu 2018 roku nasza firma zakończyła przebudowę stacji stacji redukcyjno-pomiarowej I° o przepustowości Q=20 000m3/h w miejscowości Wapienica. Inwestor: OGP Gaz-System SA.
Na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa w Zabrzu w czerwcu 2018 roku została ukończona awaryjna przebudowa gazociągu średniego ciśnienia w Chorzowie przy ulicy Maciejkowickiej przy użyciu technologii ciasnopasowanej Egeliner. Długość odcinka 180 mb.
Na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa w Zabrzu we wrześniu 2017 roku została zakończona awaryjna przebudowa gazociągu średniego ciśnienia w Rybniku przy ulicy Parkowej w technologii Primus Line. Długość odcinka wynosiła około 225 mb.