Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 647.
GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

Zakończone inwestycje

Compact Pipe - Rewitalizacja gazociągu stalowego DN 500 relacji Zdzieszowice – Tworzeń na odcinku Płużniczka – Strefa Ekonomiczna (m. Olszowa) o łącznej długości ok. 13,1 km.
Wykonanie renowacji gazociągu DN 400 metodą compact pipe w Miasteczku Śląskim.
W dniu 29.08.2014r. po zakończeniu procedury odbioru końcowego, inwestycja została formalnie przekazana do użytkowania. Budowa prowadzona na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Białymstoku zrealizowana została terminowo i zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. 
W dniu 11.09.2014r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ełku wydał pozwolenie na użytkowanie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją gazową podwyższonego ciśnienia w miejscowości Ełk, przy ul. Sportowej 1. Tym samym zakończona została trwająca od września 2013r. budowa realizowana przez nas na zlecenie PGNiG S.A. w Warszawie. Zarówno zakres rzeczowy inwestycji jak i napięty harmonogram robót był dla nas…
GZOG Sp. z o.o. brał udział w realizacji zadania pn.: "Wykonanie instalacji rozpalania kotłów OP 130 nr 3, 6 i 8 na gaz ziemny LNG w EC Miechowice" Zakres kontraktu obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, dostawę i montaż: - zbiornika kriogenicznego VT 60 o pojemności 60 m3 - instalacji do regazyfikacji LNG opartej na parownicy wodnej - stacji redukcyjno-pomiarowej z nawanialnią…
Zaprojektowanie, rozbudowa oraz serwis eksploatacyjny nowych i istniejących urządzeń stacji CNG w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 429 Zakres prac obejmuje m. in.: a) Wykonanie dokumentacji projektowej, b) Dostawę i montaż urządzeń technicznych stacji CNG takich jak: instalacja średniego ciśnienia, instalacja elektroenergetyczna dla potrzeb zasilania stacji, instalacja kablowa na potrzeby CCTV i oświetlenia terenu, fabrycznie nowa, kontenerowa stacja tankowania, dystrybutor szybkiego…
Kompleksowa modernizacja nawanialni w SRP I° Rusinowice Piłka.
Budowa stacji regazyfikacji w Lasocicach
Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej we Wrocławiu na ulicy Cholewkarskiej.Zakres robót obejmuje m. in.: - Posadowienie kontenerów, - Wykonanie ciągu technologicznego - redukcji i pomiaru, - Wykonanie UZU wejściowego i wyjściowego, - Wykonanie kotłowni, - Wykonanie nawanialni gazu, - Wykonanie układu filtroseparatowów - Zagospodarowanie terenu.
Modernizacja Stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w/c o przepustowości Q=6000 Nm3/h zlokalizowanej w miejscowości Stara Piła obręb: Zbychowo. W ramach modernizacji zabudowano: monoblok izolacyjny na gazociągu wlotowym DN 100 PN63, wlotowy zespół zaporowo-upustowy DN 100 PN63, układ filtroseparatorów DN100 PN63, układ filtrów i podgrzewaczy gazu DN80 PN63, układ pomiarowy w/c z gazomierzami turbinowymi DNI00 i DN50 PN63, układ redukcyjny Q=6000m3/h, kotłownię podgrzewu…