GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

Obsługa SRP

W ramach obsługi technicznej wykonywane są oględziny, przeglądy, próby działania, regulacje oraz modernizacje, naprawy i remonty układów technologicznych, pomiarowych, nawanialni, kotłowni oraz instalacji elektrycznych i odgromowych. W ramach Wydziału Pomiarowego wykonujemy również legalizacje gazomierzy przemysłowych zapewniając na czas przeprowadzania procedury legalizacji gazomierze zastępcze umożliwiające nieprzerwany pobór paliwa gazowego przez odbiorców.

Nasza firma zajmuje się obsługą techniczną znacznej liczby stacji redukcyjno – pomiarowych będących własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System, Spółek Gazowniczych, a także szereg stacji będących własnością prywatnych firm i instytucji takich jak huty, elektrociepłownie, szpitale, zakłady produkcyjne, itd. Na zlecenie firm prowadzimy eksploatację stacji gazowych redukcyjno-pomiarowych przejmując na siebie wszelkie wymagane przepisami czynności zapewniające ciągłości i bezpieczeństwo dostawy paliwa gazowego, w tym zapewniamy całodobowe dyżury służb technicznych gotowych w niedługim czasie podejmować działania mające na celu usuwanie awarii stacji lub likwidacje powstałych zagrożeń.

Godnym uwagi jest również fakt, że ze względu na długoletni okres współpracy z producentami urządzeń gazowych posiadamy ułatwiony dostęp do części zamiennych, a pracownicy naszej firmy odbywają regularne szkolenia weryfikujące i podnoszące kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń gazowych wszelkiego typu.