Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 647.
GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

         

Stacje gazowe

Są to elementy sieci gazowych służące do redukcji ciśnienia, pomiaru oraz rozdziału gazu. Na tej podstawie można dokonać pierwszego podziału tych urządzeń na redukcyjne , pomiarowe i rozdzielcze. Najczęściej urządzenia te spełniają równocześnie kilka z wcześniej wymienionych funkcji i mamy wtedy do czynienia np ze stacjami redukcyjno - pomiarowymi.

Redukcja gazu w sieciach gazowych jest konieczna, gdyż gaz transportuje się pod ciśnieniem wyższym niż ciśnienie pod którym jest on dostarczany odbiorcom końcowym. Przesył gazu odbywa się pod ciśnieniem określanym jako wysokie ( 6,3 lub 8,4 MPa ), natomiast sieć która dostarcza gaz użytkownikom ( tzw sieć dystrybucyjna ) pracuje pod ciśnieniem średnim lub niskim. W zależności od tego, z jakiego ciśnienia wejściowego do jakiego ciśnienia wyjściowego stacja redukuje ciśnienie gazu możemy wyróżnić :

  • redukcyjne I-go stopnia ( wysokie ciśnienie gazu na wlocie )
  • redukcyjney II-go stopnia ( średnie ciśnienie gazu na wlocie )

Każda stacja gazowa posiada określoną przepustowość nominalną podawaną w [ m3/h ]. Przepustowości stacji I-go stopnia przyjmują wartości : 100 , 200, 300, 500, 1000, 2000, 3150 a dla stacji II-go stopnia : 100 , 160 , 200, 300, 630 , 1000, 1600, 2500, 3150.

Mniejsze stacje montuje się w szafach metalowych, duże są montowane na wolnym powietrzu . Stacje na wolnym powietrzu często są wyposażone dodatkowo w zadaszenie i ogrodzenie.

Stacje gazowe redukcyjne wyposażone są w dwa lub więcej ciągów redukcyjnych. W przypadku awarii jednego ciągu Redukcja ciśnieniapozostałe zostają włączone do pracy, dzięki temu nie ma zakłóceń w ciągłości dostaw gazu.

Głównymi elementami tych układów są reduktory ciśnienia. Ponieważ jednak przy rozprężaniu gazu pobiera on ciepło z otoczenia ( zjawisko Joule'a - Thomsona) to pojawia się konieczność stosowania podgrzewaczy, by nie doszło do zamarzania reduktorów. Gaz zawiera w sobie zanieczyszczenia , w związku z tym urządzenie musi być wyposażone w filtry odpylające. NawanialniaMoże się okazać, że np podczas awarii reduktora dojdzie do nadmiernego wzrostu ciśnienia gazu. W takiej sytuacji zadziałają urządzenia zabezpieczające takie jak zawory szybkozamykające czy wydmuchowe, w które są standardowo wyposażane.

Gaz ziemny nie posiada zapachu. Zapach, który czujemy w przypadku ulatniania gazu jest w sposób sztuczny uzyskiwany dzięki urządzeniom zwanym nawanialniami . Nawanialnie stosuje się właśnie po to, by w razie ulatniania była szansa że osoby w pobliżu miejsca ulatniania poczują gaz i będą mogły podjąć odpowiednie kroki w takiej sytuacji. Kolejnym elementem jest aparatura kontrolno - pomiarowa czyli wszelkiego rodzaju manometry, manometry rejestrujące, termometry oraz przyrządy mierzące stopień nawaniania gazu.