Logo
Wydrukuj tę stronę

Certyfikat zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie, wg. normy PN-EN 3834-2:2007

Certyfikat zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie, wg. normy PN-EN 3834-2:2007

Certyfikat zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie, wg. normy PN-EN 3834-2:2007

Galeria

Górnośląski Zakład
Obsługi Gazownictwa
Sp. z o.o
z siedzibą w Zabrzu
KRS 0000112374
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X WydziałGospodarczy
Kapitał Zakładowy 720,000 PLN
NIP: 648-23-64-174
Regon: 276917196
BDO: 000003474
Konto: ING Bank Śląski
Nr 67 1050 1588 1000 0022 3236 5045