GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

         

Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej w Ustroniu

W 2020 r Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa rozpoczął przebudowę stacji redukcyjno-pomiarowej w Ustroniu przy ul. Kreta. Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącej stacji, zapewnienie ciągłości dostaw gazu za pomocą stacji tymczasowej, oraz budowę stacji gazowej I° i II°. W dniu 29.01.2021r. odbył się odbiór techniczny stacji. Rozruch stacji planowany jest na luty 2021r.