GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

         

Stacje LNG

Od 2011 roku nasza firma uczestniczy w projektach budowy i uruchamiania stacji regazyfikacji LNG.

Nasze doświadczenia w dziedzinie LNG:

- dostawa stacji redukcyjno-pomiarowej dla przewoźnej stacji regazyfikacji LNG (tymczasowej), wraz z układem monitoringu i sterowania dla stacji dostawy firmy Chart FEROX; stacja pracowała w Lasocicach k/Leszna,

- dostawa i budowa kompletnej stacji regazyfikacji na potrzeby instalacji rozpalania kotłów dla EC Miechowice, jeden zbiornik 60m3, parownice wodne zasilane ciepłem odpadowym,

- budowa kompletnej stacji regazyfikacji (pod klucz) w Ełku, dwa zbiorniki 154m3, 6 parownic atmosferycznych, AKPiA, stacja redukcyjno-pomiarowa, system gaśniczy; stacja stanowi jedyne zasilanie miasta w gaz ziemny,

- budowa kompletnej stacji regazyfikacji (pod klucz) w Suwałkach, dwa zbiorniki 60m3, 4 parownice atmosferyczne, AKPiA, stacja redukcyjno-pomiarowa; stacja stanowi jedyne zasilanie miasta w gaz ziemny,

- budowa kompletnej stacji tankowania LNG i CNG (LCNG) w Warszawie na terenie zajezdni MZA ul. Ostrobramska 38; 2 zbiorniki 60m3, 3 dystrybutory tankowania LNG wraz z pompami, 2 pompy LCNG, 2 parownice wysokociśnieniowe, magazyn gazu i 2 dystrybutory CNG; na stacji tankowane są autobusy LNG oraz pojazdy CNG.

 

Wszystkie powyższe realizacje wykonaliśmy korzystając z urządzeń kriogenicznych dostawy firmy Chart Ferox.