GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

         

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowni Państwo,

Ochronę Państwa danych osobowych, prywatności i przestrzegania praw w zakresie gromadzenia, przetwarzania i przekazywania  danych osobowych opieramy na obowiązujących aktach prawnych, w szczególności na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112374 (dalej: „Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: tel. 32 376 19 99, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Informujemy, iż Państwa dane  osobowe będą przetwarzane w celu:

- kierowania na Państwa adres mailowy lub telefon informacji o usługach i produktach oferowanych przez naszą Spółkę. W tym przypadku podstawą prawną jest prawnie uzasadniony cel administratora danych (RODO art. 6 ust. 1 lit. f), a wiadomości te przekazujemy w odpowiedzi na Państwa zapytanie mailowe lub telefoniczne;

- realizacji zawartej umowy, przyjmowaniu i realizacji zamówień świadczenia usług i wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury)(RODO art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c).

Ponadto przetwarzamy Państwa dane, gdy:

-  przekazują nam Państwo swoje dane w procesie rekrutacji. W tym przypadku podstawą prawną najczęściej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

-  korzystają Państwo z usług tankowania paliw CNG. W tym przypadku przetwarzamy dane, by prawidłowo wykonać umowę, której stroną Państwo jesteście (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-  przekazują nam Państwo swoje dane w ramach współpracy przy pozyskiwaniu i realizacji projektów oraz inwestycji dla naszych zleceniodawców, którzy stają się odbiorcami Państwa danych. W tym przypadku podstawą prawną jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) bądź, jeżeli nasza współpraca opiera się o zawartą umowę, podanie Państwa danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b);

-  gromadzimy Państwa dane także wtedy, gdy wchodzicie Państwo na naszą stronę internetową, korzystacie z formularza kontaktowego. W tym przypadku podstawą prawną jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych poprzez niewyłączenie plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

-  … a także wtedy, gdy odwiedzacie naszą siedzibę przy ul. Pyskowickiej 31 w Zabrzu. W celu ochrony osób i mienia jej teren objęty jest monitoringiem wizyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania ww. celów. Pomimo dobrowolności konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania ww. czynności.

 

Zwracamy uwagę, że gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, mogą ją Państwo w każdym dowolnym momencie wycofać. Prosimy pamiętać, że przetwarzanie danych, które dokonało się przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo zrealizować w siedzibie Spółki lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pocztą tradycyjną na adres: GZOG Sp. z o.o., ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze.

 

Przekazywanie Państwa danych nieupoważnionym osobom trzecim jest całkowicie wykluczone. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

 

Informujemy, że przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny dla wykonania umowy bądź przez okres wymagany przez przepisy prawa. Jeżeli przepisy prawa nie regulują okresu przechowywania danych staramy się, by był on adekwatny do celu przetwarzania danych.

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo żądania od nas dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.

 

Informujemy, iż w oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował decyzji zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane nie będą także przetwarzane w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane.

 

Informacja dotycząca prawa do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o przesłankę prawną opisaną w art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania tych danych (art. 21 ust. 1 RODO).

 

W razie pytań i celem realizacji praw dotyczących przetwarzania danych osobowych zapraszamy do siedziby Spółki lub prosimy o kontakt na dedykowany adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź za pośrednictwem tradycyjnej poczty, kierowanej na adres GZOG Sp. z o.o., ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze.

 

Jeśli, Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.