GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

         

MeteRSit

W listopadzie 2018 Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. zostaje wyłącznym przedstawicielem MeteRSit w Polsce.

Gazomierze firmy termiczne MeteRSit to inteligentne, niewielkie urządzenia cechujące się łatwą instalacją. Produkty te podają pomiar w standardowych m3, nie wymagają przy tym urządzeń zewnętrznych do konwersji i komunikacji. Zapewniają również przejrzyste i dokładne rozliczenia z odbiorcami gazu.

Karta katalogowa 

 

 Artykuły


W poniższym artykule dokonano przeglądu prawa polskiego i europejskiego i w ten sposób potwierdzono, iż gazomierze termiczne mogą być stosowane do rozliczeń w Polsce na takich samych zasadach jak gazomierze miechowe. Wskazano przy tym na niezgodność taryf gazowych z Rozporządzeniem o Taryfach, polegającą na dopuszczeniu braku korekcji na Nm3 przy niskim ciśnieniu. Dokonano szerokiego porównania gazomierzy miechowych i termicznych. Udowodniono, że w przypadku gazomierzy miechowych sumaryczne błędy w rzeczywistych warunkach pomiaru znacząco wykraczają poza zasady rzetelnego pomiaru. W związku z tym gazomierze miechowe nie powinny być stosowane bez wbudowanej korekcji temperatury oraz tabelarycznej korekcji ciśnienia. Wprowadzenie zmian wymaga przy tym większego zaangażowanie URE jako regulatora rynku oraz GUM w kontroli pomiarów gazu w warunkach eksploatacji.


Analiza porównawcza gazomierzy miechowych i termicznych w realnych warunkach eksploatacji