GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2018 - Modernizacja układu sprężonego powietrza w Arcelor Mittal Poland S.A. o/Kraków.

W latach 2016-2018 GZOG Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję pod nazwą: Modernizacja układu sprężonego powietrza w Arcelor Mittal Poland S.A. o/Kraków.

W ramach inwestycji zamontowano i uruchomiono:

1 szt. sprężarki powietrza SM 6100 o wydajności Q= 20 000 Nm3/h

1 szt. sprężarki azotu SM 5000 o wydajności Q= 12 500 Nm3/h

1 szt. osuszacz adsorpcyjny o wydajności Q= 1500 Nm3/h

Inwestycję prowadzono bez przerw w pracy modernizowanej instalacji.