GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2018 - Zlecenia od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu w roku 2018, na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, wykonał następujące zadania dotyczące budowy sieci gazowych PE niskiego oraz średniego ciśnienia wraz z przyłączami:

1. Mikołów ul. Damrota – roboty budowlano – montażowe.

2. Gliwice ul. Płocka – opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano – montażowe.

3. Gliwice ul. Ziemięcicka – roboty budowlano montażowe.

4. Gliwice ul. Tarnogórska – roboty budowlano – montażowe.

5. Paniówki ul. Zabrska – opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano – montażowe.

 

Zadania powyższe cechowały się różnym zakresem oraz złożonością prac.