GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

         

2021 - Zakończenie budowy stacji LNG i SRP w miejscowości Stasin

W marcu 2021 roku zakończyliśmy budowę przenośnej, kontenerowej stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z przyłączem gazowym i stacją gazową na przyłączu (stacją kliencką) w miejscowości Stasin. Komplet mobilnych urządzeń dostarczonych przez Inwestora zasila Zakład Drobiarski.

Stacja gazowa wyposażona jest w poziomy zbiornik LNG, zespół parownic atmosferycznych, stację redukcyjno-pomiarową, przyłącze gazu i stację kliencką.

Inwestor:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie