GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

         

2021 - Zakończenie przebudowy stacji redukcyjno-pomiarowej w Czechowicach-Dziedzicach

Przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w/c Q=5.000 m3/h MOP 6,3 MPa Czechowice-Dziedzice ul. Bestwińska

- wlotowy zespół zaporowo – upustowy DN80/50 MOP 6,3 MPa w zabudowie podziemnej na gazociągu zasilającym do stacji gazowej,

- układ filtracji oraz układ podgrzewu technologicznego gazu DN80 PN100 na wlocie do układów redukcyjnych stacji gazowej,

- układu redukcyjny wyposażony w dwa automatyczne ciągi redukcyjne, jeden roboczy i drugi rezerwowy, każdy o przepustowości nominalnej stacji Qn=5.000 m3/h i o zakresie redukcji z 6,3 MPa do 0,35-0,10 MPa, każdy z ciągów wyposażony w automatyczny układ redukcji ciśnienia gazu posiadający trójstopniowy system zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (reduktor podstawowy z wbudowanym reduktorem monitorem oraz zaworem szybko zamykającym i wydmuchowy zawór upustowy) oraz w armaturę kontrolno-pomiarową,

- układ pomiarowy DN200 PN16 typ U1, z gazomierzem turbinowym z pomiarem na średnim ciśnieniu,

- układ redukcyjno – pomiarowy śr/c (istniejące)

- wtryskowo-kontaktowa nawanialnia gazu (istniejąca),

- kotłownia gazowa i instalacja ciepła technologicznego do podgrzewu gazu po redukcji dla stacji gazowej w/c,