GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2019 - Zakończenie budowy sieci gazowej w Zawadzie i Luboszycach

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. zakończona została budowa sieci gazowej śr/c wraz z odgałęzieniami w miejscowościach Zawada i Luboszyce (woj. Opolskie). 

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kompleksowe wykonanie prac budowlano – montażowych, tj.  około 3500 mb sieci gazowej PE Dz 160  wraz z odgałęzieniami Dz 90 i Dz 63 oraz jedno- lub dwustronnymi układami zaporowo – upustowymi.

Prace budowlane wykonywane były metodą wykopu otwartego oraz w miejscach przejść przez jezdnie i pod wjazdami na posesje przy zastosowaniu przecisków i przewiertów sterowanych.

 

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu