GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

         

2021 - Zakończenie budowy stacji gazowej redukcyjno pomiarowej w Sosnowcu

BUDOWA STACJI GAZOWEJ REDUKCYJNO-POMIAROWEJ 1°/11° O PRZEPUSTOWOŚCI Q=3000m3 /h ZLOKALIZOWANEJ W SOSNOWCU UL. 3 MAJA (POPIOŁKA) 

Zakres prac:

-likwidacja istniejącej stacji

 

W ramach przedmiotu umowy zrealizowano:

- zespól zaporowo upustowy wlotowy DN100 PN25,

- kontener stacji redukcyjno-pomiarowej,

- fundament kontenera stacji redukcyjno-pomiarowej,

- ogrodzenie stacji wraz z bramą i furtką,

- stacja redukcyjna-pomiarowa,

- instalacja AKP i elektryczna

- kotłownia dla potrzeb stacji gazowej

- nawanialnia,

- zespól zaporowo - upustowy wylotowy sic DN150 PN16,

- zespól zaporowo - upustowy wylotowy nic DN300 PN 16,

-droga wewnętrzna